Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Natalia Kukulska - Ko³ysanka dla e.t. lyrics

  Click to play this song!

Ko³ysanka dla e.t. by Natalia Kukulska


Znów pusty dom nie wiem gdzie wszyscy s¹
Znów pobiegli do swych wa¿nych spraw
Inny ktoœ ma siostrê brata czy psa
A ja tylko marzenia mam
Gdy ³adny sen wcale nie œpieszê siê
Aby coœ ciekawego mi œniæ
Wtedy z najdalszych stron
Mrugnie gwiazdka to on widaæ têskni
I chce ze mn¹ byæ
ET ET pamiêtaj ¿e ja czekam tu
Gdy zjawisz siê na statku ze œwiat³a i chmur
ET ET wróæ spójrz na Ziemiê s³oneczn¹ za dnia
A ta ma³a kropeczka to ja
To nic ¿e masz trochê mniej ³adn¹ twarz
Mnie siê bardzo podobasz i ju¿
A gdybyœ te¿ nie mia³ gdzie podziaæ siê
To miejsce ko³o mnie jest tu¿
Ty jesteœ wiem ju¿ nie bajk¹ nie snem
Ale jesteœ prawdziwy jak ja
Obiecujê Ci ¿e nikt ju¿ nie skrzywdzi Ciê
Tylko przyleæ jak szybko siê da
ET ET pamiêtaj ¿e ja czekam tu
Gdy zjawisz siê na statku ze œwiat³a i chmur
ET ET wróæ spójrz na Ziemiê s³oneczn¹ za dnia
A ta ma³a kropeczka to ja
A ta ma³a kropeczka to jaA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.