Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Myslovitz - Zmiana lyrics

  Click to play this song!

Zmiana by Myslovitz


Spójrz jak wygl¹da moja twarz
Czy zosta³ chocia¿ œlad cz³owieka którego znasz
Zobacz jak szybko zmieniam siê
Jak mi dodaje lat
Ka¿de s³owo twe
Nie widzê
Nie s³yszê nic
Przestaje odczuwaæ nawet Twój
Œmiech ju¿ nie dotyka mnie
I wiem ¿e ka¿dy ból pomaga wznosiæ mój
W³asny mur
Kolejna lista skarg
Czy k³amstwo to czy ¿art
Wiem to ban*lne jest
Ale ja nim mnie po¿re lêk
Strzelê sobie w ³eb w t¹ piêkn¹ noc
I znów zd³awiê pusty œmiech
Strzelê sobie w ³eb
Ju¿ odbezpieczam nastêpn¹ butelkê
Wiedz
Wiedz ¿e nie poddam siê
Dopóki czujê gdzieœ
P³yn¹c¹ we mnie krew
Póki smak ¿ycia w ustach mam
Póki zapach traw wci¹¿ og³usza mnie
Nie widzê
Nie s³yszê nic
Przestajê odczuwaæ nawet ból
Nie widzê
Nie s³yszê nic
Przestajê odczuwaæ nawet ból
Ale ja nim mnie po¿re lêk
Strzelê sobie w ³eb w t¹ piêkn¹ noc
I znów zd³awiê pusty œmiech
Strzelê sobie w ³eb
Ju¿ odbezpieczam nastêpn¹ butelkê
I znów
Tak jak nie raz ju¿
Znów to zrobiê
Wiem wyjdê z siebie
I nikt nie dosiêgnie mnie
Wbijê nowy cierñ
Strzelê sobie w ³eb
Ju¿ odbezpieczam nastêpn¹ butelkê
Ale ja nim mnie po¿re lêk
Strzelê sobie w ³eb w t¹ piêkn¹ noc
Tak wiem
Znowu matka noc uko³ysze mnie
Gdy butelki szk³em strzelê sobie w ³ebRecommended sites
A-Z Lyrics Universe

Follow us on

Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.