Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Maryann Cotton - Cyrk Noc¹ lyrics

  Click to play this song!

Cyrk Noc¹ by Maryann Cotton


Zmar³e konie w cyrku strasz¹, gdy zapada noc
Popatrz, jak aren¹ biegnie cieñ
By³em piêkny, by³em m³ody, œpiewa nocny koñ
Resztê mej urody zmyje dzieñ.
Póki macie siebie, ciebie
Szklankê nocy, kromkê dnia
To orkiestra jeszcze w sercach gra.
Póki jad¹ jeszcze wozy
Poœród czarnych ³¹k
To siê w koñcu zawsze znajdzie port.
Póki jeszcze ¿adna bujda
Nie zatru³a wam dusz
Nie zabraknie dla was s³odkich ró¿.
Póki œwiec¹ œwiat³a rampy
I choæ zosta³ jeden widz
To do szczêœcia nie potrzeba nic.
Noc¹ s³ychaæ w cyrku ha³as pêkaj¹cych serc
Znowu ktoœ cyrkówkê kocha mniej...
Rano zmiecie stare serca pracowity stró¿
I przeminie echo œpiewki tej.
Póki macie siebie, ciebie
Szklankê nocy, kromkê dnia
To orkiestra jeszcze w sercach gra.
Póki jad¹ jeszcze wozy
Poœród czarnych ³¹k
To siê w koñcu zawsze znajdzie port.
Póki jeszcze ¿adna bujda
Nie zatru³a wam dusz
Nie zabraknie dla was s³odkich ró¿.
Póki œwiec¹ œwiat³a rampy
I choæ zosta³ jeden widz
To do szczêœcia nie potrzeba nic.A-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.