Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Maryann Cotton - Ciupaga I Tam-Tam lyrics

  Click to play this song!

Ciupaga I Tam-Tam by Maryann Cotton


A by³a raz Murzynka mi³a,
pos¹g z czarnej ska³y,
co w Dunajcu Czarnym ¿y³a,
Stach Bachleda w Bia³ym.
Cosik bra³o ich ku sobie,
wziêli na odwagê,
ona jemu da³a tam-tam,
a on jej ciupagê.
A ona go kua, kua
tumana, mu³a.
A on: aua, aua!
Je, je, je!
A on jej puk-puk w tam-tam.
Ua - ua!
A ona: e tam, e tam.
Je - je - je!
Z tej mi³oœci pili ciêgiem,
gorza³ê ze œmag¹.
On jej w koñcu przyr¿n¹³ bêbnem,
ona mu ciupag¹.
Mora³ z tego wzglêdem trunków
ukuli u górali:
Nie mieszaj ch³opie gatunków,
bo ci ³eb rozwali.
A ona go kua, kua
tumana, mu³a.
A on: aua, aua!
Je, je, je!
A on jej puk-puk w tam-tam.
Ua - ua!
A ona: e tam, e tam.
Je - je - je!
¯e Murzynka w tej parafii
¿aden cud na ziemi,
bo ju¿ przecie nom sie trafie³
w Poroninie Lenin.
A, ¿e by³a psiakrew œwarno
Stach kcio³ zwyobracoæ,
ale nocka by³o corno
nie móg³ jej namacoæ.
A ona go kua, kua
tumana, mu³a.
A on: aua, aua!
Je, je, je!
A on jej puk-puk w tam-tam.
Ua - ua!
A ona: e tam, e tam.
Je - je - je!A-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.