Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Maryann Cotton - Ale To Ju¿ By³O lyrics

  Click to play this song!

Ale To Ju¿ By³O by Maryann Cotton


Z wielu pieców siê jad³o chleb
Bo od lat przygl¹dam siê œwiatu
Czasem rano zabola³ ³eb
I mówili zmiana klimatu
Czasem trafi³ siê wielki raut
Albo feta proletariatu
Czasem podró¿ w najlepszym z aut
Czêœciej szare drogi powiatu
Ale to ju¿ by³o i nie wróci wiêcej
I choæ tyle siê zdarzy³o to do przodu
Wci¹¿ wyrywa g³upie serce
Ale to ju¿ by³o, znik³o gdzieœ za nami
Choæ w papierach lat przyby³o to naprawdê
Wci¹¿ jesteœmy tacy sami
Na regale kolekcja p³yt
I wywiadów pe³ne gazety
A oknami kolejny œwit
I w sypialni dzieci
One lec¹ droga do gwiazd
Przez niebieski ocean nieba
Ale przecie¿ za jakiœ czas
Bêd¹ mog³y same zaœpiewaæ
Ale to ju¿ by³o i nie wróci wiêcej
I choæ tyle siê zdarzy³o to do przodu
Wci¹¿ wyrywa g³upie serce
Ale to ju¿ by³o, znik³o gdzieœ za nami
Choæ w papierach lat przyby³o to naprawdê
Wci¹¿ jesteœmy tacy samiA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.