Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Lady Pank - Zostawcie Titanica lyrics

  Click to play this song!

Zostawcie Titanica by Lady Pank


Ja wierzê, oni tañcz¹ wci¹¿
Oni ¿yj¹ swoim ¿yciem
I dop³yn¹ tam gdzie chc¹
I wierzê w ich podwodny œwiat
A orkiestra, która gra³a
Do tej chwili gra
Piêkna aktorka
Mierzy koliê sw¹
Kelner siê potkn¹³
Pada twarz¹ w tort
Nieprawda, ¿e ju¿ nie ma ich
Oni p³yn¹, tylko wolniej
Tak jak wolno p³yn¹ sny
I nieprawda, nie znajdziecie ich
Tyle mil ju¿ przep³ynêli
Tyle przetañczyli dni
M³ody milioner
Dziœ zakocha³ siê
Bal ju¿ siê zacz¹³
Wszyscy tañcz¹ - wiêc...
Nie przerywajcie tego !
Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
I oni tañcz¹ wci¹¿
Piêkna aktorka mru¿y oko i...
M³ody milioner puka do jej drzwi
Pozwólcie im œniæ !
Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
A oni w tañcu œni¹
Niezatapialnie œni¹
Nieosi¹galnie œni¹
Nieosi¹galny, niezatapialny sen
Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
A oni w tañcu œni¹
Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
A oni w tañcu œni¹
Niezatapialny sen...
Zostawcie Titanica !
Zostawcie Titanica !
Zostawcie Titanica !
Zostawcie Titanica !Recommended sites
A-Z Lyrics Universe

Follow us on

Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.