Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Lady Pank - Ma³A Wojna lyrics

  Click to play this song!

Ma³A Wojna by Lady Pank


Anio³owie, jeœli tylko s¹...
Kryj¹ siê w metalowych bunkrach
Takie listy szybko dr¹
Chc¹ mnie dziœ, chc¹ mnie widzieæ jutro
Paru kumpli ju¿ tam jest
Mówi¹, ¿e krzy¿yk piecze w usta
Nauczeni nie baæ siê
Tylko coœ nie pozwala usn¹æ
Zawsze iœæ - rozkaz, który mam we krwi
Ma³¹ wojnê w sobie mieæ
Z ka¿dym z was walczyæ do utraty tchu
I bez s³ów...
mogê zwaliæ ciebie z nóg
wrogu mój, co wykrzywiasz usta
Nie przepraszaj - tylko wstañ
Nigdy ju¿ nie zobaczysz lustra
Ludzie s¹ po to, ¿eby ¿yæ i tañczyæ
Ludzie s¹ po to, ¿eby mogli walczyæ
Ludzie s¹ i nie bêd¹ nigdy lepsi
Ludzie s¹...
Tacy s¹...
Ktoœ zap³aci³ za twój ból
Za szampana ³yk
Od tej chwili bêdziesz mój
Nie, nie odwracaj siê...
Patrz mi w oczy. Patrz !
Ludzie s¹ po to, ¿eby ¿yæ i tañczyæ
Ludzie s¹ po to, ¿eby mogli walczyæ
Ludzie s¹ i nie bêd¹ nigdy lepsi
Ludzie s¹...
Ludzie s¹ po to, ¿eby ¿yæ i tañczyæ
Ludzie s¹ po to, ¿eby mogli walczyæ
Ludzie s¹ i nie bêd¹ nigdy lepsi
Ludzie s¹... Nie bêd¹ nigdy lepsi
Ludzie s¹... Nie bêd¹ nigdy lepsi
Ludzie s¹...
Nie bêd¹, nie
Nie bêd¹, nie
Nie bêd¹, nie
Nie...Recommended sites
A-Z Lyrics Universe

Follow us on

Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.