Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Kasia Kowalska - Œwiat otêpia³y lyrics

  Click to play this song!

Œwiat otêpia³y by Kasia Kowalska


Nasyæ mnie z³udzeniami znów
powiedz, ¿e jak nikt mnie kochasz
tak jak ja trzeba martwym byæ
nie czuæ nic gdy jej ust dotykasz
ile mogê znieœæ t³umi¹c przykroœæ
wci¹¿ udaj¹c, ¿e tylko gram
Dziœ œwiat otêpia³y
karmiæ chce nas z³em
nikt z nas doskona³y nie jest
szkoda twych ³ez
Daj mi czas, zebraæ si³y chcê
naucz jak bez twych r¹k zasypiaæ
jeœli zdo³am ciê raz zatrzymaæ
wiem, ¿e nikt nie rozdzieli nas
dziœ œwiat otêpia³y
karmiæ chce nas z³em
nikt z nas doskona³y nie jest
szkoda twych ³ez
mów mi, ¿e zostaniesz
pomó¿ przetrwaæ dzieñ
gdy œwiat otêpia³y
zechce znów zraniæ mnie
nagle budzi siê we mnie mi³oœæ
czuje w sobie jej gorzki smak
ka¿dy nowy dzieñ koi przesz³oœæ
gdy przed sob¹ mam twoj¹ twarz
dziœ œwiat otêpia³y
karmiæ chce nas z³em
nikt z nas doskona³y nie jest
szkoda twych ³ez
mów mi, ¿e zostaniesz
pomó¿ przetrwaæ dzieñ
gdy œwiat otêpia³y
zechce znów zraniæ mnie
jeszcze przyjdzie czas
obok ciebie ja bêdê
nauczona jak
ju¿ nie raniæ ciê wiêcejA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.