Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Kasia Kowalska - Straci³am swój rozs¹dek lyrics

  Click to play this song!

Straci³am swój rozs¹dek by Kasia Kowalska


Od tamtej chwili inna ja
Patrz¹c na siebie siebie mi ¿al
Jak bardzo mocno dano mi
Odczuæ, ¿e nic nie znaczê
Ci¹gle pamiêtam tamten dzieñ
Walczyæ o siebie mia³am szansê
O coœ co wa¿ne mog³o byæ
Oto kim bêdê dalej
Ci¹gle pamiêtam tamten dzieñ
W sobie znalaz³eœ si³ê i lêk
Ostrze do rêki da³eœ mi
Broniæ siê mia³am szansê
A to co robê grzechem jest
Grzechem wype³niam wnêtrze swoje
Ostrze do serca wbi³am dziœ
Nie mog³am patrzeæ jak
Kolejny raz zgubi³am swój rozs¹dek
Ju¿ nie ochronisz mnie
Straci³am twarz i dziœ odpowiem
Za wszystko za co chcê
Tak ³atwo nic siê nie udaje
Potrafiê raniæ te¿
Tak z ca³ych si³ i nie przestajê
Dopóki tego chcê
Kolejny raz ju¿ nie zab³¹dzê
Ju¿ nie ochronisz mnie...A-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.