Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Kasia Kowalska - Domek z kart lyrics

  Click to play this song!

Domek z kart by Kasia Kowalska


Pocz¹tek cudowny jest
ty kochasz i ona te¿
na skutek zderzenia cia³
straci³eœ g³owê znów
a potem mijaj¹ dni
za póŸno by roniæ ³zy
za póŸno by przerwaæ walc
tak obojêtnych dusz
z obawy przed pustk¹ - grasz
tak jak wiêkszoœæ z nas
Sam pewnie teraz widzisz ¿e
z poczucia winy nie da siê
zbudowaæ nic na d³u¿ej
tylko domek z kart
co jeœli szczêœcie minie ciê
spêtane rêce widz¹c twe
czy warto iœæ pod pr¹d
odpowie tylko serca g³os
kobieta za³o¿y ci
mi³oœci króciutk¹ smycz
uszyty z wyrzutów frak
na œlubie w³o¿ysz znów
a ¿ycie z ni¹ przyznaæ chciej
dalekie jest od okej
w ten œwie¿y ma³¿eñstwa mur
chcesz waliæ g³ow¹ ju¿
z obawy przed pustk¹ grasz
tak jak wiêkszoœæ z nas
sam pewnie teraz widzisz ¿e
z poczucia winy nie da siê
zbudowaæ nic na d³u¿ej
tylko domek z kart
co jeœli szczêœcie minie ciê
spêtane rêce widz¹c twe
czy warto iœæ pod pr¹d
odpowie tylko serca g³os
str¹camy siebie w przepaœæ
bierzemy co podtyka los
zamiast po prostu uciec
gdy jest na to czas
co jeœli szczêœcie minie ciê
spêtane rêce widz¹c twe
czy warto iœæ pod pr¹d
zapytam ciebieA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.