Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Hey - 4 pory lyrics

  Click to play this song!

4 pory by Hey


Pamiêtam tylko, ¿e by³a wtedy wiosna
Wiadomo maj, te sprawy drzewa ca³e w p¹kach
Serce pojemne jak przedwojenna wanna
I pragnienie by j¹ wype³niæ
Uwiod³a mnie przepaœæ jednego spojrzenia
Runê³am w ni¹ rozk³adaj¹c ramiona
Spada³am ca³e lato i bym siê roztrzaska³a
Gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia
Mam czyœciutkie sumienie
I bilet pewny do nieba bram
Do wrót normalnoœci zastuka³am zim¹
Gdzieœ w okolicy Bo¿ego Narodzenia
Jestem z powrotem i le¿ê przy tobie
Czy szczêœliwsza ? Nie wiem, ja nie wiem
Patrzê na ciebie w nocy, gdy ju¿ uœniesz
K³adê siê obok, ogl¹dam nas w lustrze
I widzê, i widzê od lat nieprzerwanie
Podróbkê szczêœcia z fabryki na Tajwanie
Mam czyœciutkie sumienie
I bilet pewny do nieba bramA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.