Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Edwyn Collins - Wewn¹trz lyrics

  Click to play this song!

Wewn¹trz by Edwyn Collins


Za chwilê coœ zdarzy siê
W palcach znajomy czujê ch³ód
Drzewa jakiœ inny dziœ k³ad¹ cieñ
Snujê siê po mieœcie jakby
W narkotycznym œnie
Za chwilê coœ zabije mnie
Czy naprawdê bêdzie komuœ ¿al?
Czujê, jakby sto milionów r¹k
Wci¹ga³o mnie do bagna
Nie, - ja muszê uciec st¹d
Powiedz, jak mam siê dostaæ do wewn¹trz
Powiedz, jak mam pochwyciæ sw¹ myœl
Powiedz, jak mam to wnêtrze wype³niæ
Musisz powiedzieæ mi
Ci¹gle czujê, jak miliony r¹k
Wci¹gaj¹ mnie do bagna
Ja muszê uciec st¹d!
Powiedz, jak mam siê dostaæ do wewn¹trz
Powiedz, jak mam pochwyciæ sw¹ myœl
Powiedz, jak mam to wnêtrze wype³niæ
Musisz powiedzieæ mi
Musisz powiedzieæ mi
Jak siê dostaæ do wewn¹trz
Pochwyciæ sw¹ myœl
Musisz powiedzieæ mi
Powiedz, jak mam siê dostaæ do wewn¹trz
Powiedz, jak mam pochwyciæ sw¹ myœl
Powiedz, jak mam to wnêtrze wype³niæ
Musisz powiedzieæ mi
PowiedzA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.