Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Budka Suflera - Noc komety lyrics

  Click to play this song!

Noc komety by Budka Suflera


Wizje chodŸcie do mnie
Blisko najbli¿ej
Zostañcie w mojej g³owie
Najdziksze sny
Oto jest wasza scena
Reflektor ni¿ej
Korowód moich marzeñ
Wiruje ci
Sk¹d wzi¹³ siê ten œnieg
Poœrodku lata
Sk¹d ten saksofon
Pod czaszk¹ gra
Ju¿ eksploduj¹ lustra
Ca³ego œwiat
I nieskoñczenie wolno
Pulsuje czas
Nadci¹ga noc komety
Ognistych meteorów deszcz
Nie dowiesz siê z gazety
Kto prze¿yje swoj¹ œmieræ
Blaski odblaski powódŸ poz³oty
Krzy¿e po³udnia
I gwiezdny py³
Stosy diamentów
Co zimnym œwiat³em
Bêd¹ siê paliæ
Do kresu dni
Nadci¹ga noc komety
Ognistych meteorów deszcz
Nie dowiesz siê z gazety
Kto prze¿yje swoj¹ œmieræ
Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny
Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny
Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny
Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny
Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny
Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny
Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne snyA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.