Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Blue Cafe - Z³oœæ lyrics

  Click to play this song!

Z³oœæ by Blue Cafe


Co ci da ta z³oœæ
Wcale nie zdziwiê siê ju¿
¯e ktoœ znów jest na dnie
Wcale nie zdziwiê siê ¿e
¯e pobili siê gdzieœ
Ci¹gle jednak dziwi mnie
Kiedy mówi¹ nam by
Wszyscy kochali siê
Cudowne has³a co krok
Wszyscy kochajmy siê
I bez przemocy
Bez ³ez prze¿yjmy choæ jeden dzieñ
Jak pieknie mog³o by byæ
Gdyby nit nie ba³ ju¿ siê
Nie ³atwiej powiedzieæ wprost
Agresja by³a i jest
Wiadomo ¿e jest
I nagle nie zginie
Tu nic siê nie zmieni
Ty na to nie wp³yniesz
Wiadomo ¿e g³upia
Donik¹d prowadzi
Wystarczy brak kasy
I jad siê gromadzi
To dotyka i ciebie
Co ci da ta z³oœæ
Odpuœæ sobie b¹dŸ goœæ
Co ci da ta z³oœæ
OdpuϾ sobie
To dotyka i ciebie
Co ci da ta z³oœæ
Odpuœæ sobie b¹dŸ goœæ
Co ci da ta z³oœæ
OdpuϾ sobie
To dotyka i ciebie
Stop agresji i arogancji
Mówi¹ u nas we W³oszech i Francji
Lache beton
Laisse les femmes
Laisse les vieux
Laisse les garres
Trouve qon qui chercheune bagarre
Pour se detruire tout betement
I nie ma co gadaæ czy perorowaæ
Tych ludzi na prawdê trzeba ratowaæ
Tu nie pomoga mi³osne kazania
Im trzeba energii roz³adowania
To mo¿e pomo¿e mo¿e cos zmeni
Lecz nigdy siê nie da agresji
Ca³kowicie wypleniæ
To dotyka i ciebie
Co ci da ta z³oœæ
Odpuœæ sobie b¹dŸ goœæ
Co ci da ta z³oœæ
OdpuϾ sobie
To dotyka i ciebie
Co ci da ta z³oœæ
Odpuœæ sobie b¹dŸ goœæ
Co ci da ta z³oœæ
OdpuϾ sobie
To dotyka i ciebieA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.