Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Pokochaj siebie Lyrics


Anita Lipnicka

 

Pokochaj siebie Song Lyrics

Pokochaj siebie by Anita Lipnicka


Jak d³ugo jeszcze bêdziesz liczyæ puste dni?
Jak d³ugo zamiar masz zaciskaæ piêœci a¿ do krwi?
Ile jeszcze nocy
spêdzisz siedz¹c w oknie
obarczaj¹c win¹ œwiat?

Jak d³ugo zamiar masz tak na kolanach biec?
Przed Bogiem i cz³owiekiem chyliæ czo³o swe?
Ile jeszcze nocy
spêdzisz w oknie
licz¹c, ¿e siê stanie cud?

Pokochaj siebie
a cierpienie
zniknie jak z³y sen
Pokochaj siebie
a ju¿ jutro
ktoœ pokocha Ciê... tak

Jak d³ugo jeszcze chcesz ukrywaæ ka¿dy œmiech i p³acz?
Doœwiadczaæ cia³o swe, jak gdybyœ œwiêtym zostaæ chcia³?
Ile jeszcze nocy
spêdzisz siedz¹c w oknie
licz¹c, ¿e siê stanie cud?

Pokochaj siebie
a cierpienie
zniknie jak z³y sen
Pokochaj siebie
a ju¿ jutro
ktoœ pokocha Ciê

Pokochaj siebie
jedn¹ szansê
sobie daj
Pokochaj siebie
a pokocha
Ciebie œwiat...A-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.