Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music Video

O niczym Lyrics


Anita Lipnicka

 

O niczym Song Lyrics

O niczym by Anita Lipnicka


Choæ zaœpiewam Ci o niczym
ws³uchaj siê w piosenkê m¹
zamknij swe zmêczone oczy
pozwól myœlom odejœæ w mrok

Daj uko³ysaæ siê
nie pytaj gdzie tu sens
nie odpowiem

niech zapomnienia ciep³y deszcz
zmyje z Ciebie to co trudno zapomnieæ

Roz³ó¿ skrzyd³a i poleæ
na spotkanie lepszych dni spokojnych dni
niech Ciê chroni¹ anio³y
niech sca³uj¹ Twoje ³zy
niebieskie ³zy

ChodŸ zaœpiewam Ci o niczym
uwierz proszê teraz mi
nie ma mnie i nie ma ciebie
wszystko tylko nam siê œni...

wiêc odrzuæ troski swe
niech wreszcie cia³o twe lekkim bêdzie
Tylko chwilê œni siê sen wiêc pamiêtaj
prze¿yj go jak najpiêkniej ...

Roz³ó¿ skrzyd³a i poleæ
na spotkanie lepszych dni spokojnych dni
niech Ciê chroni¹ anio³y
niech sca³uj¹ Twoje ³zy
niebieskie ³zy

Roz³ó¿ skrzyd³a i poleæ
na spotkanie lepszych dni spokojnych dni
niech Ciê chroni¹ anio³y
niech sca³uj¹ Twoje ³zy
niebieskie ³zyA-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.