Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music Video

Mosty Lyrics


Anita Lipnicka

 

Mosty Song Lyrics

Mosty by Anita Lipnicka


Wszystkie mosty, które miêdzy nami
Rozwiesi³a noc
Krusz¹ siê jak szk³o
W œwietle dnia

I coraz dalszy jesteœ mi
I znów nie znam Ciê
Wiêc kim by³ ten cz³owiek
Z którym dzieli³am swój sen.

A w mojej g³owie wojna
Myœli niespokojnych

Miêdzy ziemi¹, a niebem
Szukamy siê
Wci¹¿ dalecy od siebie
Jak gwiazdy dwie

Kochany
Mów mi czêœciej o mi³oœci
bo chcê wierzyæ,
¯e jest

A z dnia na dzieñ
czasu coraz mniej
By wymieniæ miêdzy sob¹
Op³atki serc

Znów w mojej g³owie wojna
Wieczna wojna
Myœli niespokojnych

Miêdzy ziemi¹, a niebem
Szukamy siê
Wci¹¿ dalecy od siebie
Jak gwiazdy dwie

Mosty krusz¹ siê
Krusz¹ siê
W œwietle dnia

Miêdzy ziemi¹, a niebem
Szukamy siê
Wci¹¿ dalecy od siebie
Jak gwiazdy dwie

Miêdzy ziemi¹, a niebem
Szukamy siê
Wci¹¿ dalecy od siebie
Jak gwiazdy dwieA-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.