Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Historia jednej mi³oœci Lyrics


Anita Lipnicka

 

Historia jednej mi³oœci Song Lyrics

Historia jednej mi³oœci by Anita Lipnicka


"Jaki cudny czas by zaczynaæ!
Niebo a¿ pêka
Z nadmiaru piêkna
Nic nas nie mo¿e powstrzymaæ"
- mówi on...
I po chwili ju¿ j¹ rozbiera
Z letniej sukienki
I z wszystkich tajemnic
Ws³odkim zbo¿u ton¹ w objêciach
W tê noc...

I jak to byæ mog³o
¯e ona i on
Osobno przez tyle lat
¯yli nie wiedz¹c
O swoim istnieniu
No jak, jak to siê mog³o staæ?

I tak nagle przysz³o im koñczyæ
Pod zimnym niebem
Zas³anym œniegiem
"Nic nas ju¿ chyba nie ³¹czy"
- mówi on...
I po chwili p³acz¹ oboje
Choæ w g³êbi serca
P³acz¹ ze szczêœcia
To co wspólnie dziel¹ na dwoje
W tê noc

I jak to byæ mog³o
¯e ona i on
Razem przez tyle lat
¯yli nie z sob¹
Lecz ca³kiem obok
No jak, jak to siê mog³o staæ?

"Jaki cudny czas by zaczynaæ
Niebo a¿ pêka
Z nadmiaru piêkna
Nic nas nie mo¿e powstrzymaæ"
- mówi on...

I jak to byæ mog³o
¯e ona i on
Razem przez tyle lat
¯yli nie z sob¹
Lecz ca³kiem obok
No jak, jak to siê mog³o staæ?
I jak to byæ mog³o
¯e ona i on
Razem przez tyle lat
¯yli nie z sob¹
Lecz ca³kiem obok
No jak, jak to siê mog³o staæ?
Powiedz mi jak, powiedz mi jak
To siê mog³o staæ
No jak?A-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.