Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Reference: Chanson D'amour (Song of Love): Google Play

Chanson D'amour (Song of Love) lyrics - Art And Dotty Todd

  Click to play this song!

Chanson D'amour (Song of Love) Song Lyrics


Chanson d'amour, ra da da da da, play encore
Here in my heart, ra da da da da, more and more
Chanson d'amour, ra da da da da, I adore
Each time I hear, ra da da da da, chanson d'amour
[Musical Interlude]
Chanson d'amour, ra da da da da, I adore
Each time I hear, ra da da da da, chanson d'amour
Everytime I hear, chanson, chanson d'amour