» » »

Yashanti Lyrics

Yashanti by Yael Naim  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Yashanti ישנתי לבדי
חלמתי שאתה איתי

אז אין לי מה למהר
אם אתה איתי ולא אחר
בחלום שלי מהר
חבק אותי לפני שאתעורראהבתי לבדי
חשבתי שאתה איתי

אז אין לי מה למהר
אם אתה איתי ולא אחר
בחלום שלי מהר
נשק אותי לפני שאתעורר

אז אין לי מה למהר
אין לי מה למהר
אין לי מה למהר
אין לי מה למהר

(מה שרציתי, שלא יגמר, לא למהר
(מה שרציתי ,שלא יגמר

אין לי מה למהרCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments