» » »

Yashanti Lyrics

Yashanti by Yael Naim  

CD  ·  DVD  ·  Sheet musicYashanti ישנתי לבדי
חלמתי שאתה איתי

אז אין לי מה למהר
אם אתה איתי ולא אחר
בחלום שלי מהר
חבק אותי לפני שאתעורר

אהבתי לבדי
חשבתי שאתה איתי

אז אין לי מה למהר
אם אתה איתי ולא אחר
בחלום שלי מהר
נשק אותי לפני שאתעורר

אז אין לי מה למהר
אין לי מה למהר
אין לי מה למהר
אין לי מה למהר

(מה שרציתי, שלא יגמר, לא למהר
(מה שרציתי ,שלא יגמר

אין לי מה למהר


CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments

comments powered by Disqus