Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Dad, I'm In Jail - Was (Not Was)

 

Dad, I'm In Jail by Was (Not Was)


Hello dad, I'm in jail
Hi dad, I'm calling you from jail
Hi dad, happy birthday, I'm in jail
Jail, jail, hi dad
All those years, I'm in jail now
I'm in jail, I like it here
It's nice, I like it
Hello dad, I'm in jail
Hello, hello dad, hi, I'm in jail
Say hi to mom, from jail
I'm in jail, I'm gonna stay here
I like it here
I like it, yeah, throw away the key
I'm in jail
Hello dad, I'm in jail
Jail, jail, jail, jail