» » »

V RM*i Trollech Lyrics

V RM*i Trollech by Trollech  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
V RM*i Trollech Potñpým mysl do rýÚe Trollech
Podzimný rñno výtñ chladn¤ les
V zeleni Þivota slavým temn¤ ·svit
Stromu pýsen zný v hustù mlze

Skalný výtr duÚý prýrody
Zvetral¤ch kamenu krñlovstvý
Pramen Þivota mezi parezy
Lesný studñnka vecnù bohatstvýVe spleti krovin vidým bohy drevenù
Otvýrñm oci do zeme prosñklù
Kymñcý se stromy kmeny vrzajý
Tmavù listý padñ ptñci zpývajý
V ·dolý je zima dole v baÞinñch
Tam zarostlñ je cesta v hust¤ch krovinñch
Mù kroky vedou do hlubin kde chladn¤ je mech
Prodýrñm se houÚtinou cýtým lesa dech

Vecn¤ lesný svete!
V tobe jsem spatril boha!
Ve stromech ve vode
V zemi je tvñ sýla

KaÞd¤ strom je m¤m bratrem
KaÞd¤ tvor m¤m prýtelem
V listý spadlùm loÞe mù
Mezi kmeny bohovù

Jako koren borovice v zemi se drÞý
Tak pevne spl¤vñm jñ sñm s ný
Nený vetÚý uprýmnosti neÞli v nitru stromu
Îñdn¤ sen se nerozplyne je-li skutecn¤

Koren je pevn¤ drÞý se zeme
Jako mù pouto k rýÚI Trollech
Otevrenou myslý plujý lidù I skrýtci
Patrýme lesum a vÚem jejich dnumCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments