» » »

Wolny jak taczanka na stepie Lyrics

Wolny jak taczanka na stepie by T.Love  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Wolny jak taczanka na stepie Wracamy do swych wiosek ze zwyciêskiego boju
Wracamy do swych wiosek w nasze dni pokoju
Na dalekich frontach podpisuj¹ rozejm
Na dalekich frontach zatwierdzaj¹ zgodê

Ka¿dy z ¿o³nierzem podzieli siê chlebem
Starszyzna wioski zajmie siê pogrzebem

Jestem wolny jak taczanka na stepie

Strzelamy w nasze niebo i podrzucamy czapki
Na stepach nasze ¿ony. I nasze stare matki
W cha³upach s¹ kartofle, w cha³upach z naszego drzewa
My podrzucamy czapki, strzelamy w nasze niebo

Ka¿dy z ¿o³nierzem podzieli siê chlebem
Starszyzna wioski zajmie siê pogrzebem

Jestem wolny jak taczanka na stepie

Ja wojak, ja mo³ojec - Ja bohaterem boju
Ja w pieœniach, na plakatach - historii swego kraju
Ja wojak, ja mo³ojec - Ja z dzieæmi na portretach
Ja wojak, ja mo³ojec - Ja w filmach, ja w gazetach

Jestem wolny jak taczanka na stepieCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments