» »

Shiny Toy Guns Lyrics

Shiny Toy Guns List of LyricsAlbum: Girls Le Disko (2009) Lyrics
TOP
[Buy "Girls Le Disko" CD]
Album: Season Of Poison (2008) Lyrics
TOP
[Buy "Season Of Poison" CD]
Album: We Are Pilots (2006) Lyrics
TOP
[Buy "We Are Pilots" CD]
Album: We Are Pilots (Stormwest) (2005) Lyrics
TOP
[Buy "We Are Pilots (Stormwest)" CD]
Album: 3 Lyrics
TOP
[Buy "3" CD]
  1. The Sun
  2. Speaking Japanese
  3. Stay Down
Album: Nightmare Revisited Lyrics
TOP
[Buy "Nightmare Revisited" CD]
Album: Other Songs Lyrics
TOP
[Buy "Other Songs" CD]
Comments