SOUNDTRACKS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ARTISTS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #All lyrics are the property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.

Try Tysjachi Rokiv Tomu Lyrics by Ruslana Try Tysjachi Rokiv Tomu by Ruslana


Ya linu v okean zamr³yanih ochey,
A v nih dityacha teplota.
U dihann³ tvo¿m jivut' v³tri vesni
Dlya nas rozluk nema.
V maybutn'omu jitt³ mene ti v³dnaydi,
Koli zemnu zavershim put'.
Sered chujih sv³t³v na v³dstan³ v³k³v
Mene ti ne zabut'...
ªdiniy m³y.
Hay letyat' nemov ptahi
Nad³ mnoyu v³ki
Ne z³trut' pam'yat' pro tebe.
Nam v³dkriºt'sya v³chniy shlyah
V nebesah,
A p³dn³met'sya zoryana vual'
U bezmejnu dal',
De sp³vpade nash kojniy podih...