» » »

An Ubhal As Àirde Lyrics

An Ubhal As Àirde by Runrig  

CD  ·  DVD  ·  Sheet musicAn Ubhal As Àirde Còmhla rium
A tha thu an-dràsda
Mo shùilean dùinte, mo chuimhne dàn
Nam sheasamh
A' coimhead
Gach cnoc is gach tràigh
Is an sìol a dh'fhàg thu ann a' fàs
Tha an gàrradh làn
Le craobhan treun
Le meas a' fàs dhuinn ann ri bhuain
Ùbhlan
Abaich
Milis, geur
Ach tha aon ubhal nach ruig sinn idir air

Is cò 'nar
Measg
A mhaireas là
Seachad air am is air oidhche fhèin
A liuthad uair
A shreap
Mi suas
Airson an ubhal as àirde chur gu beul

Sèididh gaoth
Is dèarrsaidh grian
Tro mheas nan craobhan lin gu lin
Ach thig an là is thig an t-àm
Airson an
Ubhal as àirde
Air a' chraobh a bhuain


CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments

comments powered by Disqus