» » »

Chevrolet Lyrics

Chevrolet by Robben Ford  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Chevrolet Buy you a Chevrolet
Buy you a Chevrolet
Buy you a Chevrolet

Just do somthin' for you
Just do somthin' for you

Buy you a diamond ring
Buy you a diamond ring
Buy you a diamond ring

Just do somthin' for you
Just do somethin for you

Build you a house and home
Build you a house and home
Build you a house and home

Buy you a Chevrolet
Buy you a Chevrolet
Buy you a ChevroletCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments