» » »

Ostatni raz (nim zniknê) Lyrics

Ostatni raz (nim zniknê) by Reni Jusis  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Ostatni raz (nim zniknê) O œwicie jutro zniknê
Rozp³ynê siê wœród fal
Odejdê jak prosi³eœ
Nie zostanie po mnie œlad

Nim ulotnie siê obejmij mnie
Mocno tak ostatni raz
Czasu coraz mniej
Zaraz wstanie dzieñ
Gdy zbudzi siê œwiat
Ju¿ nie bêdzie nas

Nie musisz nic t³umaczyæ
Rozumiem Ciê bez s³ów
Tak wiele dla mnie znaczysz
Chcia³am zamkn¹æ Ciê na klucz

Nim ulotnie siê obejmij mnie
Mocno tak ostatni raz
Czasu coraz mniej
Zaraz wstanie dzieñ
Gdy zbudzi siê œwiat
Ju¿ nie bêdzie nas

O œwicie jutro zniknê
Rozp³ynê siê wœród fal
Odejdê jak prosi³eœ
Nie zostanie po mnie œlad

Nim ulotnie siê obejmij mnie
Mocno tak ostatni raz
Czasu coraz mniej
Zaraz wstanie dzieñ
Gdy zbudzi siê œwiat
Ju¿ nie bêdzie nasCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments