Oich U Agus H-iuraibh Eile Lyrics

Rankin Family Lyrics Oich U Agus H-iuraibh Eile

  Browse by artist name Search Browse by soundtrack
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Oich U Agus H-iuraibh Eile


by Rankin Family. Buy album CD: North Country


Seisd (Chorus)
Oich u agus h-iuraibh e/ile,
Oich u agus h-iuraibh e/ile,
H-iuraibh o, agus horo e/ile,
'S mo chruinneag dhonn,
gur a trom ad dheigh mi
C'aite bheil i ann an Albann
Cruinneag bhoidheach is gille calpa
Slios mar fhaoilinn air aodan fairge,
'S gur h-e do throm-ghaol a rinn mo
mharbhadh
Chorus
'Nuair a the/id mi chun na fe/ille
Bidh mo shuil air a 'chruinneig
ghle/-ghil,
Is binne Gaidhlig's as deise Beurla,
'S bidh sailtean ard air a
brogan eutrom,
Chorus
Tha do shuilean mar na sheuran,
No mar dhearcagan donn an t-sle/ibhe
Dubh a's donn ann am
measg a che/ile,
'S gu bheil ceann dubh air mo
chruinneaig ghle/-ghil
Chorus
sheet music Buy Rankin Family sheet music
cd Buy Rankin Family CDs
guitar tabs Rankin Family guitar tabs
Album: North Country (2004) Lyrics
cd Buy "North Country" CD
 1. An Innis Igh
 2. Bells
 3. Cold Winds
 4. Farewell To Lochaber
 5. Grey Dusk Of Eve
 6. Long Way To Go
 7. Maybe You're Right
 8. Movin' On
 9. O Tha Mo Dhùil Ruit
 10. One Day I Walk
 11. Parlour Medley
 12. Tailor's Daughter
 13. North Country
 14. Oich U Agus H-iuraibh Eile
 15. Borders And Time
 16. Mull River Shuffle
 17. Lisa Brown
 18. Ho Ro Mo Nighean Donn Bhoidheach
 19. Tramp Miner
 20. Rise Again
 21. Leis An Lurgain
 22. Christy Campbell Medley
 23. Saved In The Arms
 24. Johnny Tulloch
 25. Turn That Boat Around

CommentsSong words / lyrics from North Country album CD are property & copyright of their owners and provided for educational purposes.
DMCA Policy | Add/correct lyrics  |  Request lyrics  |  Links  |  Privacy | Contact us    © STLyrics.com 2002 -