» » »

PokéMon Ondo (PokéMon March) Lyrics

PokéMon Ondo (PokéMon March) by Pokemon  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


PokéMon Ondo (PokéMon March) (Hai)

(ha dokkoi dokkoi dokkinatto)
(a sate a sate sate sate sate sate)
(do do dogasu dodogga do)
(SHAA!)
(do dogga dogasu doddo do)
(SHAA!)

Gururi uzumakya nyorozo no onaka (Hai Hai)
Nakanaka nakanaka taihen dakedo
Soko wa (Hore Hore) Soko hore wan wan
Pokke Pokke Pokke Pokemon Ondo
Ichi ni no san de getto de yoi yoi
Odotte odotte odoroite (Utsubotto!)
Odoroite odoroite soko doite (Gorubatto!)
Toriaezu koko made-

(Hai)CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments