Ið Ðirdies... Lyrics

Obtest Lyrics Ið Ðirdies...

  Browse by artist name Search Browse by soundtrack
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Ið Ðirdies...


by Obtest. Buy album CD: Auka Seniems Dievams


Kas gimsta su ženklu kovot,
Niekada nepaleis kalavijo Iš ranks aštraus.
Kas trokšta / ugn/ /žengti aukodamas savo gyvenim,
Skausmo nejaus.

Kas miršta nežinodamas baims,
Kraujuojan
I šird/ pridengs ranka,
Sutinka aukš
iausiam kalne savo tvus ir protvius
Geriant, dainuojant drauge.
Nr mkšio be liepsnos, nr laisvs be kovos,
Kaip kraujo be žaizdos...
Nr žems be mirties, nr žygio be vilties,
Kaip šviesos be Išminties...
Nr kelio be kan
ios, nr galo be pradžios,
Kaip melo be tiesos...
Nr žaibo be ugnies, nr žodžio be garbs,
Kerštas veržias Iš širdies...

Kas ieško nesibaigian
io kelio,
. savo svajones klajos amžinai.
Kas randa jgs atlaikyti audras,
Nepabkgs / bedugn pažvelgt Iš aukštai.

Kas mato, kaip sukasi amžinas ratas,
Pabunda užmerks akis,
Kas jau
ia, kaip vjai alsuoja mirtim,
Tam dega prieš mkš/ širdis.
sheet music Buy Obtest sheet music
cd Buy Obtest CDs
guitar tabs Obtest guitar tabs
Album: Auka Seniems Dievams (2001) Lyrics
cd Buy "Auka Seniems Dievams" CD
  1. Ið Ðirdies...
  2. Auka Seniems Dievams
  3. Þirgas Parneð Mano Kûnà Namo
  4. Prieðà Parklupdyk
  5. Anapus Nemuno (1283)
  6. Eime Su Mumis...
  7. Kruvinos Paðvaistës
  8. Gráþtantys Su Karo Ugnim
  9. Svarbiausias Mûðis

CommentsSong words / lyrics from Auka Seniems Dievams album CD are property & copyright of their owners and provided for educational purposes.
DMCA Policy | Add/correct lyrics  |  Request lyrics  |  Links  |  Privacy | Contact us    © STLyrics.com 2002 -