Gráþtantys Su Karo Ugnim Lyrics

Obtest Lyrics Gráþtantys Su Karo Ugnim

  Browse by artist name Search Browse by soundtrack
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Gráþtantys Su Karo Ugnim


by Obtest. Buy album CD: Auka Seniems Dievams


Trys žiemos mus ved užšalusiom upm,
Klaidino mišks gkdumoj,
Vilko kantryb / gelež/ vert
Dar vien dien Išlaukt.

Mes gr/žtam su karo ugnim
Užgrkdinti mkšiuos, praj kliktis,
Dar dega akyse viltis,
Surinkti kariaun, sušukti - Pirmyn!

Mes gr/žtam su karo ugnim...
Rudenio burtai triskart užkerjo
Mus ženkl užkeikt Išvyst,
Iš dvasis pasaulio mus pirštais lediniais
Lytjo beveid lemtis.

Tris vasaras saul kaitriausia lydjo
. tolimus žygius, keis
iausius kraštus,
Išdegino baim ir šird/ užliejo
Liepsnojan
iu kruvino keršto geismu.

Pavasariai gird tyriausiais šaltiniais -
Iš pirmo Ištryško žvries gyvastis,
Gurkšnis Iš antro pažadino ugn/,
Tre
io vanduo - tai Dievs Išmintis...
sheet music Buy Obtest sheet music
cd Buy Obtest CDs
guitar tabs Obtest guitar tabs
Album: Auka Seniems Dievams (2001) Lyrics
cd Buy "Auka Seniems Dievams" CD
  1. Ið Ðirdies...
  2. Auka Seniems Dievams
  3. Þirgas Parneð Mano Kûnà Namo
  4. Prieðà Parklupdyk
  5. Anapus Nemuno (1283)
  6. Eime Su Mumis...
  7. Kruvinos Paðvaistës
  8. Gráþtantys Su Karo Ugnim
  9. Svarbiausias Mûðis

CommentsSong words / lyrics from Auka Seniems Dievams album CD are property & copyright of their owners and provided for educational purposes.
DMCA Policy | Add/correct lyrics  |  Request lyrics  |  Links  |  Privacy | Contact us    © STLyrics.com 2002 -