» » »

Eime Su Mumis... Lyrics

Eime Su Mumis... by Obtest  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Eime Su Mumis... Vls Išmin
Is slepias vilkais
Miškuos, kurie kadais buvo šventais,
Js akys žiba ledine šviesa
Kaip žvaigžds - tolimos, švie
ia nak
ia.
Kaip vakaras saul skandina ugny,
Taip grimzta svajons gilyn užmaršty,
Pavirsdamos dulkm ir smlio krislais,
Po kojomis ts, kur gyvens amžinai...
... Eime su mumis... kur veda ugnis
Rymo prieš saul senoliai žili,
Ateina Iš karo didvyris bkrys,
Kur traukia dainas Išnaikinta gentis...
... Eime su mumis... kur veda ugnis
Skrenda varnai, kur užgims ateitis,
Kelias toks tolimas, tartum mirtis,
Kelias toks artimas, kaip pražktis...

Po milžins paliktais akmenim,
Giliausiuos urvuos rusena ugnis,
Ta, kuri šild Kkrjs rankas,
Ta, kuri uždega nakt/ žvaigždes.
... Rankose dega ugnis...
Skradžiai tuštum sklinda šviesa,
Pakyla varnai, nusileidžia naktis...
Ir šnabžda... Eime su mumis...

... Eime su mumis... kur veda ugnis
Rymo prieš saul senoliai žili,
Ateina Iš karo didvyris bkrys,
Kur traukia dainas Išnaikinta gentis...
... Eime su mumis... kur veda ugnis
Skrenda varnai, kur užgims ateitis,
Kelias toks tolimas, tartum mirtis,
Kelias toks, artimas kaip pražktis...CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments

comments powered by Disqus