» » »

Iš Širdies... Lyrics

Iš Širdies... by Obtained Enslavement  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Iš Širdies... Kas gimsta su ženklu kovot,
Niekada nepaleis kalavijo Iš ranks aštraus.
Kas trokšta / ugn/ /žengti aukodamas savo gyvenim,
Skausmo nejaus.

Kas miršta nežinodamas baims,
Kraujuojan
I šird/ pridengs ranka,
Sutinka aukš
iausiam kalne savo tvus ir protvius
Geriant, dainuojant drauge.

Nr mkšio be liepsnos, nr laisvs be kovos,
Kaip kraujo be žaizdos...
Nr žems be mirties, nr žygio be vilties,
Kaip šviesos be Išminties...
Nr kelio be kan
ios, nr galo be pradžios,
Kaip melo be tiesos...
Nr žaibo be ugnies, nr žodžio be garbs,
Kerštas veržias Iš širdies...

Kas ieško nesibaigian
io kelio,
. savo svajones klajos amžinai.
Kas randa jgs atlaikyti audras,
Nepabkgs / bedugn pažvelgt Iš aukštai.

Kas mato, kaip sukasi amžinas ratas,
Pabunda užmerks akis,
Kas jau
ia, kaip vjai alsuoja mirtim,
Tam dega prieš mkš/ širdis.CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments

comments powered by Disqus