Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Ku przysz³oœci Lyrics by Nosowska

 

Ku przysz³oœci by Nosowska


Kochani nasi bracia
Cieszcie sie z ¿ycia
Uczcie siê wraz z nami
Jak budowaæ kapita³
Po³¹czmy nasz wysi³ek
Zjednoczmy wszystkie si³y
Ojczyzna, ojczyzna czeka na ciebie
Kapitalisto mi³y!
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y
Piekna przysz³oœæ
Jest przed nami
Wzniesiemy nowe banki
Z betonu i ze stali.
Po³¹czmy nasz wysi³ek
Zjednoczmy wszystkie si³y
Ojczyzna, ojczyzna czeka na ciebie
Kapitalisto mi³y!
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y
W przysz³oœc rodacy
Zbudujemy nowy œwiat
Zdechniemy przy pracy
Jeszcze tylko parê lat.
Po³¹czmy nasz wysi³ek
Zjednoczmy wszystkie si³y
Ojczyzna, ojczyzna czeka na ciebie
Kapitalisto mi³y!
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y