» » »

Ku przysz³oœci Lyrics

Ku przysz³oœci by Nosowska  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Ku przysz³oœci Kochani nasi bracia
Cieszcie sie z ¿ycia
Uczcie siê wraz z nami
Jak budowaæ kapita³

Po³¹czmy nasz wysi³ek
Zjednoczmy wszystkie si³y
Ojczyzna, ojczyzna czeka na ciebie
Kapitalisto mi³y!

Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y

Piekna przysz³oœæ
Jest przed nami
Wzniesiemy nowe banki
Z betonu i ze stali.

Po³¹czmy nasz wysi³ek
Zjednoczmy wszystkie si³y
Ojczyzna, ojczyzna czeka na ciebie
Kapitalisto mi³y!

Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y

W przysz³oœc rodacy
Zbudujemy nowy œwiat
Zdechniemy przy pracy
Jeszcze tylko parê lat.

Po³¹czmy nasz wysi³ek
Zjednoczmy wszystkie si³y
Ojczyzna, ojczyzna czeka na ciebie
Kapitalisto mi³y!

Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³y
Kapitalisto mi³yCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments