Netherlands Native Anthem Text Lyrics

National Anthem Lyrics Netherlands Native Anthem Text

  Browse by artist name Search Browse by soundtrack
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Netherlands Native Anthem Text


by National Anthem. Buy album CD: Other Songs A - SAI


1568, written by Mr. Marnix van St. Aldegonde
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet
Den Vaderlant ghetrouwe
Blyf ick tot in den doet
Een Prince van Oraengien
Ben ick, vrij, onverveert
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert
In Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht
Daerom ben ick verdreven
Om Landt om Luyd ghebracht
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument
Dat ick sal wederkeeren
In mijnen Regiment
Leydt u mijn Ondersaten
Die oprecht zijn vanaert
Godt sal u niet verlaten
Al zijt ghy beswaert
Die vroom begheert te leven
Bidt Godt nacht ende dach
Dat hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach
Lyf en goet al te samen
Heb ick u niet en choont
Mijn Broeders hooch van Namen
Hebbent u ook vertoont
Graef Adolff is ghebleven
In Vrieslandt in den Slach
Zijn Siel int eewich Leven
Verwacht den Jongsten dach
Edel en Hooch gheboren
Van Keyserlicken Stam
Een Vorst des Rijcks vercoren
Als een vroom Christen Man
Voor Godes Woort ghepresesen
Heb ick vrij onaecht
Als een Helt sonder vreesen
Mijn Edel bloet ghewaecht
Mijn schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet mij nemmermeer
Dat ick doch vroom mach blijven
U dienaer taller stondt
Die Tyranny verdrijven
Die my mijn hert doorwondt
Van al die my beswaren
End mijn Vervolghers zijn
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn
Dat sy my niet verrasschen
In haren boosen moet
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet
Als David moeste vluchten
Voor Saulus den Tyran
Soo heb ick moeten suchten
Met menich Edelman
Maer Godt heeft hem verheven
Verlost uut alder noot
Een Coninckrijck ghegheven
In Israel seer groot
Nae tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt mijn Heer dat soet
Daer na so doet verlanghen
Mijn Vorstelick ghemoet
Dat is dat ick mach sterven
Met eeren in dat Velt
Een eewich Rijck verwerven
Als een ghetrouwe Helt
Niet doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet
Dan dat men siet verarmen
Des Conincks Landen goet
Dat u de Spaengiaerts crencken
O Edel Neerlandt soet
Als ick daer aen ghedencke
Mijn Edel hert dat bloet
Als een Prince op gheseten
Met mijner Heyres cracht
Van den Tyran vermeten
Heb ick den Slach verwacht
Die by Maestricht begraven
Bevreesde mijn ghewelt
Mijn Ruyters sachmen draven
Seer moedich door dat Velt
Soo het den wille des Heeren
Op die tijt had gheweest
Had ick gheern willen keeren
Van u dit swaer tempeest
Maer de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert
Die men altijt moet loven
En heeftet niet begheert
Seer Princelyck was ghedreven
Mijn Princelick ghemoet
Stantvastlich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront
Dat hy mijn saech wil reden
Mijn onschult doen bekant
Oorlof mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noot
U herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu troyt
Tot Godt wil u begheven
Sijn heylsaem Woort neemt aen
Als vrome Christen leven
Tsal hier haest zijn ghedaan
(Prince)
Voor Godt wil ick belijden
End zijner grooter Macht
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht
Dan dat ick Godt den Heere
Der Hoochster Majesteyt
Heb moeten obedieren
In der gherechticheyt
Sent by Carlos André Pereira da Silva Branco
sheet music Buy National Anthem sheet music
cd Buy National Anthem CDs
guitar tabs National Anthem guitar tabs
Album: Other Songs A - SAI Lyrics
cd Buy "Other Songs A - SAI" CD
 1. Afghanistan Anthem Native Text
 2. Afghanistan Anthem Text
 3. Albania Anthem Native Text
 4. Antigua Anthem Text
 5. Argentina Native Anthem Text
 6. Australia Anthem Text
 7. Bahamas Anthem Text
 8. Bangladesh Anthem Text
 9. Barbados Anthem Text
 10. Belarus Anthem Text
 11. Belgium Native Anthem Text
 12. Belize Anthem Text
 13. Bermuda Anthem Text
 14. Bosnia Native Anthem Text
 15. Botswana Anthem Text
 16. Botswana Native Anthem Text
 17. Brazil Anthem Text
 18. Brazil Native Anthem Text
 19. Brunei Native Anthem Text
 20. Cameroon Anthem Text
 21. Cameroon Native Anthem Text
 22. Canada Anthem Text
 23. Canada Native Anthem Text
 24. Cayman Island Anthem Text
 25. Chile Native Anthem Text
 26. China Anthem Text
 27. Colombia Native Anthem Text
 28. Costa Rica Native Anthem Text
 29. Croatia Anthem Text
 30. Croatia Native Anthem Text
 31. Cuba Native Anthem Text
 32. Cyprus Anthem Text
 33. Cyprus Native Anthem Text
 34. Czech Republic Native Anthem Text
 35. Denmark Anthem Text
 36. Denmark Native Anthem Text
 37. Dominica Anthem Text
 38. Ecuador Native Anthem Text
 39. Egypt Anthem Text
 40. Estonia Native Anthem Text
 41. Ethiopia Anthem Text
 42. Finland Anthem Text
 43. Finland Native Anthem Text
 44. France Anthem Text
 45. Fratelli D'Italia
 46. French Canadian Anthem Text
 47. French Native Anthem Text
 48. Gambia Anthem Text
 49. Germany Anthem Text
 50. Germany Native Anthem Text
 51. Ghana Anthem Text
 52. Greece Anthem Text
 53. Greece Native Anthem Text
 54. Grenada Anthem Text
 55. Guatemala Anthem Text
 56. Guatemala Native Anthem Text
 57. Hungary Native Anthem Text
 58. Iceland Native Anthem Text
 59. India Anthem Text
 60. India Native Anthem Text
 61. Indonesia Anthem Text
 62. Indonesia Native Anthem Text
 63. Ireland Anthem Text
 64. Ireland Native Anthem Text
 65. Israel Anthem Text
 66. Israel Native Anthem Text
 67. Italy Native Anthem Text
 68. Jamaica Anthem Text
 69. Kenya Anthem Text
 70. Kenya Native Anthem Text
 71. Lesotho Anthem Text
 72. Lesotho Native Anthem Text
 73. Madagascar Native Anthem Text
 74. Malawi Anthem Text
 75. Malawi Native Anthem Text
 76. Malaysia Native Anthem Text
 77. Maldives Anthem Text
 78. Maldives Native Anthem Text
 79. Mexico Anthem Text
 80. Mexico Native Anthem Text
 81. Namibia Anthem Text
 82. Nauru Anthem Text
 83. Nauru Native Anthem Text
 84. Netherlands Native Anthem Text
 85. New Zealand Anthem Text
 86. New Zealand Native Anthem Text
 87. Nigeria Anthem Text
 88. Norway Native Anthem Text
 89. Pakistan Anthem Text
 90. Pakistan Native Anthem Text
 91. Panama Native Anthem Text
 92. Papua New Guinea Anthem Text
 93. Philippines Anthem Text
 94. Philippines Native Anthem Text
 95. Poland Native Anthem Text
 96. Portugal Native Anthem Text
 97. Romania Anthem Text
 98. Romania Native Anthem Text
 99. Saint Kitts & Nevis Anthem Text
 100. Saint Lucia Anthem Text

CommentsSong words / lyrics from Other Songs A - SAI album CD are property & copyright of their owners and provided for educational purposes.
DMCA Policy | Add/correct lyrics  |  Request lyrics  |  Links  |  Privacy | Contact us    © STLyrics.com 2002 -