Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


El humahuaqueño - Nana Mouskouri

 

El humahuaqueño by Nana Mouskouri


El HumahuaqueÃno
Fiesta de la quebrada
HumahuaqueÃna para cantar
Erke, charango y bombo
Carnavalito para bailar.
Fiesta de la quebrada
HumahuaqueÃna para cantar
Erke, charango y bombo
Carnavalito para bailar.
Llegando está el carnaval
QuebradeÃno mi cholita
Llegando está el carnaval
QuebradeÃno mi cholita.
Fiesta de la quebrada
HumahuaqueÃna para cantar
Erke, charango y bombo
Carnavalito para bailar
QuebradeÃno, HumahuaqueÃnito
QuebradeÃno, humahuaqueÃnito.
Fiesta de la quebrada
HumahuaqueÃna para cantar
Erke, charango y bombo
Carnavalito para bailar.
Llegando está el carnaval
QuebradeÃno mi cholita
Llegando está el carnaval
QuebradeÃno mi cholita.
Fiesta de la quebrada
HumahuaqueÃna para cantar
Erke, charango y bombo
Carnavalito para bailar
QuebradeÃno, HumahuaqueÃnito
QuebradeÃno, humahuaqueÃnito.
Fiesta de la quebrada
HumahuaqueÃna para cantar
Erke, charango y bombo
Carnavalito para bailar.
La, la, la, la...
Fiesta de la quebrada
HumahuaqueÃna para cantar
Erke, charango y bombo
Carnavalito para bailar.
Fiesta de la quebrada
HumahuaqueÃna para cantar
Erke, charango y bombo
Carnavalito para bailar.