» » »

Ran Lyrics

Ran by Naio Ssaion  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Ran Zdaj prisluhnite mi vsi
Ne krièim brez veze
Ne krièim v tri dni
Hoèem da poslušate z oèmi
Se ne skrivate la~ete v temi
Sporoèilo je namenjeno vam
Vam ki ste tu brezplaèno dam
Se zavedate tega
Kriza je v glavi ljudi
Za vas
Ran.
Shut up shut up
Naj bo na¹a energija
Vaša nova dimenzija

Naj še to dodam èe sam
Si zaznal problem
Naj te ne skrbi
Saj na svetu zadosti jih molèi
Vedno bo tako fino se ~ivi
èe sledi¹ stvarem ki ponujajo veè
Ljudem ni problem za pest zlata
Poješ isti jim refren
Kot v èredi ovac slediš

Kamate kamate kora koraCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments