» » »

Dok±d Idziesz Lyrics

Dok±d Idziesz by Naamah  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Dok±d Idziesz W nocy I w ludziach czarna noc
Blask nie widzi gdzie ma zadaæ cios
Jestem tutaj
Wo³am ciê
Jestem tutaj
Przeszyj mnie
Promieniu przejrzysty,
Promieniu z³ocisty
W lustrze nieba widaæ Ciê
W ziemi dr¿eniu s³ychaæ Ciê

Nocy, proszê, nie przeci±gaj ju¿
Skoro ¶wit do s³oñca muszê pój¶æ
Z b³yskiem w oku bêdê szed³,
Wprost na Ciebie bêdê bieg³
Promieniu przejrzysty
Promieniu z³ocistyCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments