» » »

Daleylah Lyrics

Daleylah by Naamah  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Daleylah Tak ma³o czasu zosta³o jej
By wypowiedzieæ wszystko to co w sercu ma
Ka¿da chwila coraz d³u¿sza jest,
Nadzieja ga¶nie, ona trwa
W pamiêci, która nie za¶nie ten p³omieñ nigdy nie zga¶nie
Szuka jego ciep³a chocia¿ wie, ¿e p³omieñ ten ju¿ tylko we ¶nie
On jest czarny p³omieñ z serca Daleylah
I bo¿yszczem kobiet
Nigdy nie wraca...
Kiedy we ³zach tonie czeka,
A¿ zga¶nie czarny p³omieñ co j± spala
Daleylah

I kiedy my¶l± wracam do niej,
Tak naprawdê wiem, ¿e to ja
I wtedy twarzy dotykam d³oni±
I wiem ze to nie moja twarzCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments