» » »

AnioV Lyrics

AnioV by Naamah  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


AnioV Przyjdzie taki dzieñ
Kiedy spojrzê w Twe oczy bez lêku
Poprowadzisz mnie... ukoisz my¶li szaleñczy taniec...
Wzywam cienie ca³± noc
Przychodzisz Ty, zabierasz je
W dziwnej pozie uk³adasz
Wiatr ko³ysze d³onie
... upadam...

O Panie!
Strze¿ mnie!
Rozpal cia³o ofiarne... na wpó³ martwe
... czeka...
Czekam, przecie¿ wiesz,
Tylko dla Ciebie jestem

Anio³em czarnymCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments