» » »

Zawód fotograf Lyrics

Zawód fotograf by Myslovitz  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Zawód fotograf Na œcianie twarze których wizerunkiem ¿ywisz siê
Utrwalasz g³owy obiektywem w swojej maszynie
Teraz wiesz kradniesz dusze poprzez zdjêcia swe
Teraz wiesz w swoim ¿yciu zagubi³eœ siê
Na œcianie twarze których wizerunkiem ¿ywisz siê
On fotograf dziki wampir pije ludzk¹ krew
On fotograf ¿yje obcym w swoim ciele

Teraz wiesz kradniesz dusze poprzez zdjêcia swe
Teraz wiesz w swoim ¿yciu zagubi³eœ siê
Na œcianie twarze których wizerunkiem ¿ywisz siê

Na œcianie twarze których wizerunkiem ¿ywisz siêCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments