Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Recommended site
A-Z Lyrics Universe
Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.

Anio³ Lyrics by Myslovitz

 

Anio³ by Myslovitz


Bia³y anio³ z nieba spad³
Spojrza³ na mnie i wsta³
Ca³kiem nagi i piêkny by³
Anio³ tak jak ptak

Na ulicy depta³ strach
Godzi³ noce z dniem
Cz³owiek wskaza³ na gard³o swe
D³awi¹c siê swym z³em

Czy kiedyœ bêdê móg³ byæ takim jak on
I patrzeæ prosto w œmieræ
Czy kiedyœ bêdê móg³ byæ bia³ym anio³em
I godziæ noce z dniem

Na swe pióra przyj¹³ krew
A na zmys³y ból
Ponad ziemiê uniós³ go wiatr
By istnieæ tylko wœród gwiazd

Czy kiedyœ bêdê móg³ byæ takim jak on
I patrzeæ prosto w œmieræ
Czy kiedyœ bêdê móg³ byæ bia³ym anio³em
I godziæ noce z dniem