» » »

Wyj¹tkowo zimny maj Lyrics

Wyj¹tkowo zimny maj by Maanam  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Wyj¹tkowo zimny maj Dzieñ za dniem pada deszcz
S³oñce œpi, nie ma Ciê
Jest mi bardzo, bardzo Ÿle
Zimny kraj, zimny maj
Kolty œpi¹, miasto œpi
Czarodziejskie œni¹ siê sny

W moim œnie, cudownym œnie
Tylko kocham, kocham, kocham
Bawiê siê, laj laj, laj, laj

W moim œnie, cudnym œnie
Przez zielonoœæ wolno p³yniesz
I do brzegu zbli¿asz siê
Cudny kraj, cudny maj
S³oñce mru¿y twoje oczy
Gdy ca³ujesz, pieœcisz mnie

W moim œnie, cudownym œnie
Tylko kocham, kocham, kocham
Bawiê siê, laj laj, laj, lajCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments