Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Wyj¹tkowo zimny maj - Maanam

 

Wyj¹tkowo zimny maj by Maanam


Dzieñ za dniem pada deszcz
S³oñce œpi, nie ma Ciê
Jest mi bardzo, bardzo Ÿle
Zimny kraj, zimny maj
Kolty œpi¹, miasto œpi
Czarodziejskie œni¹ siê sny
W moim œnie, cudownym œnie
Tylko kocham, kocham, kocham
Bawiê siê, laj laj, laj, laj
W moim œnie, cudnym œnie
Przez zielonoœæ wolno p³yniesz
I do brzegu zbli¿asz siê
Cudny kraj, cudny maj
S³oñce mru¿y twoje oczy
Gdy ca³ujesz, pieœcisz mnie
W moim œnie, cudownym œnie
Tylko kocham, kocham, kocham
Bawiê siê, laj laj, laj, laj