» » »

Na jêzykach Lyrics

Na jêzykach by Kayah  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Na jêzykach Powiem wam
¯e kogoœ znam
Kogoœ kto zna
Ponoæ jego samego

Ten ktos mi powiedzia³
¯e tamten powiedzia³
By on mi powiedzia³
¯ebym przysz³a do niegoUwierzy³am mu
Choæ jêzyk ludzki czasem przypomina
Psa co zerwa³ siê z ³añcucha ciemn¹ noc¹
Prawda z ust do ust jest ca³kiem inna
Bo nie ludzie s³owa
Ale s³owa ludzi nios¹

Ten ktoœ ponoæ s³ysza³
¯e ktoœ inny s³ysza³
Jak on mówi³ dzisiaj
¯e kocha ogromnie

Ja pokocha³am
Lecz serce z³ama³am
Bo wysz³o na jaw
¯e chodzi nie o mnie

Uwierzy³am mu
Choæ jêzyk ludzki czasem przypomina
Psa co zerwa³ siê z ³añcucha ciemn¹ noc¹
Prawda z ust do ust jest ca³kiem inna
Bo nie ludzie s³owa
Ale s³owa ludzi nios¹

¯adna plotka dziœ
Ju¿ nie zaszkodzi
To co mówi¹ ci
Przez dwa podziel

Ich jêzyk lata
Lata jak ³opata
Ich jêzyk lata
Lata jak ³opata
Ich jêzyk lata
Lata jak ³opata

Ich jêzyk lata
Wci¹¿ lata jak ³opata
Ich jêzyk lata
Wci¹¿ lata jak ³opata
Ich jêzyk lata
Wci¹¿ lata jak ³opata

Ja wierzê ju¿
Jêzyk ludzki czasem przypomina
Psa co zerwa³ siê z ³añcucha ciemn¹ noc¹
Prawda z ust do ust jest ca³kiem inna
Bo nie ludzie s³owa
Ale s³owa ludzi nios¹

Jêzyk ludzki czasem przypomina
Psa co zerwa³ siê z ³añcucha ciemn¹ noc¹
Prawda z ust do ust jest ca³kiem inna
Bo nie ludzie s³owa
Ale s³owa ludzi nios¹CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments