» » »

Dla niego Lyrics

Dla niego by Kayah  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Dla niego Nigdy siê nie dowiesz, czy czu³ siê podobnie
czy teraz wyj¹tkowo jak nigdy przed tob¹,
wiesz
¿e nie jesteœ pierwsza i wierzysz najlepsza
ale po co, wybacz, tak siê porównywaæ
dla niego

Wszystkie jesteœmy podobne
w tym ¿e siê ró¿nimy
wszystkie jesteœmy podobne
w tym ¿e siê ró¿nimy
wszystkie, podobne, tym siê ró¿nimy

Ci¹gle poszukujesz to czego ci brakuje (czego)
nic na to nie poradzisz, on i tak ciê zdradzi,
a gdy go zapytasz, co on w niej wdzia³
bêdzie d³ugo milcza³, bo dla niego chyba

Wszystkie jesteœmy podobne
w tym ¿e siê ró¿nimy
wszystkie jesteœmy podobne
w tym ¿e siê ró¿nimy
wszystkie, podobne, tym siê ró¿nimy

Wszystkie jesteœmy podobne
w tym ¿e siê ró¿nimyCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments