Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Dla niego - Kayah

 

Dla niego by Kayah


Nigdy siê nie dowiesz, czy czu³ siê podobnie
czy teraz wyj¹tkowo jak nigdy przed tob¹,
wiesz
¿e nie jesteœ pierwsza i wierzysz najlepsza
ale po co, wybacz, tak siê porównywaæ
dla niego
Wszystkie jesteœmy podobne
w tym ¿e siê ró¿nimy
wszystkie jesteœmy podobne
w tym ¿e siê ró¿nimy
wszystkie, podobne, tym siê ró¿nimy
Ci¹gle poszukujesz to czego ci brakuje (czego)
nic na to nie poradzisz, on i tak ciê zdradzi,
a gdy go zapytasz, co on w niej wdzia³
bêdzie d³ugo milcza³, bo dla niego chyba
Wszystkie jesteœmy podobne
w tym ¿e siê ró¿nimy
wszystkie jesteœmy podobne
w tym ¿e siê ró¿nimy
wszystkie, podobne, tym siê ró¿nimy
Wszystkie jesteœmy podobne
w tym ¿e siê ró¿nimy