Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Recommended site
A-Z Lyrics Universe
Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.

Sercowa sprawa Lyrics by Kasia Klich

 

Sercowa sprawa by Kasia Klich


Przygotuj siê
Ju¿ siê na bacznoœci miej
Nie minie ciê
Rewizyta w sprawie tej
A sprawa ta
Z tych sercowych w³aœnie jest
Dlatego ja
Wiem dok³adnie czego chcê
Rano z naszych g³ów
Ulatuj¹ resztki snów
Moje przelatuj¹ obok ciebie
Jak co rano znów
Szukam odpowiednich s³ów
¯eby wreszcie tobie to powiedzieæ
D³u¿ej w bawe³nê
Owijaæ nie bêdê
I jak na spowiedzi
Powiem ci co we mnie siedzi
Skrad³eœ mi serce
A nawet wiêcej
Oczywista sprawa
¯e chcê czegoœ w zamian
Przygotuj siê
Ju¿ siê na bacznoœci miej
Nie minie ciê
Rewizyta w sprawie tej
A sprawa ta
Z tych sercowych w³aœnie jest
Dlatego ja
Wiem dok³adnie czego chcê
Ju¿ na niebie nów
No a w mojej g³owie ruch
Wokó³ ciebie wci¹¿ wiruj¹ myœli
I to samo znów
Ju¿ nie miewam innych snów
Wiem dok³adnie co siê w nocy przyœni
Za³atwiê sprawê
I kawê na ³awê
Zaraz tu wy³o¿ê
Bo ju¿ gorzej byæ nie mo¿e
Chyba mam k³opot
Bo jak œliwka w kompot
Wpad³am taki fina³
Wszystko twoja wina
Przygotuj siê
Ju¿ siê na bacznoœci miej
Nie minie ciê
Rewizyta w sprawie tej
A sprawa ta
Z tych sercowych w³aœnie jest
Dlatego ja
Wiem dok³adnie czego chcê


Music blog

New soundtracks

Follow us on