Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Erti Kocna - Irakli Carkviani

 

Erti Kocna by Irakli Carkviani


Isev dabrundeba Cveni gazafxuli,
Isev gamoCndeba gza;
Sev gaanaTebs siTbo arnaxuli
Isev galurjdeba zRva.
Sanam me vcocxlob,
Sanam me vsunTqav,
Sanam me vgrZnob,
Sanam me miyvars,
Sanam me maxsovs,
Sanam me gcnob,
Minda Seni kocna,
ErTi kocna...