» » »

Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ Lyrics

Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ by Ich Troje  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ Zadzwoni³em w œrodku lata
Choæ minê³y ju¿ dwa lata
Ty nadal nie odzywasz siê
Dziœ ten list ci napisa³em
Lato zbli¿a siê wiêc chcia³em,
powtórzyæ tobie jeszcze raz, to co wtedy:

Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ
Przez ca³e lato
Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ
Kochaj mnie za to
Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ
Tylko we dwoje
Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ

Daj siê skusiæ na wakacje,
Morze, pla¿a i kolacje,
Bêdziemy tañczyæ a¿ po œwit
Chcia³bym te¿ w ksiêzyca blasku
Stawiaæ z tob¹ babki z piasku
i wci¹¿ do ucha szeptaæ ci, to co wtedy

Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ
Przez ca³e lato
Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ
Kochaj mnie za to
Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ
Tylko we dwoje
Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ

Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ
Przez ca³e lato
Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ
Kochaj mnie za to
Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ
Tylko we dwoje
Zawsze z tob¹ chcia³bym byæCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments